Landing Page Banner V2 2560X1000 FINAL

Kvalitet og varesikkerhed:

Vi stiller krav til de varer, vi forhandler og til kvalitetsstyringen hos vores leverandører. På udvalgte vareområder stiller vi mere vidtgående krav, end loven foreskriver.

Kvalitetssikring:

  • Irma varer er altid kvalitetssikret. Dette gælder ikke kun spisekvaliteten, men i høj grad også i forhold til fødevaresikkerhed.  Det betyder, at Coop har stillet særlige vare- og kvalitetskrav til produkterne. Kun godkendte produkter kan sælges som Irma varer.
  • Godkendelsen omfatter bl.a. en smagstest, godkendelse af indhold og sammensætning i produktet.
  • Leverandører, der producerer Irmavarer, skal også godkendes. Godkendelser omfatter en vurdering af om leverandørens kvalitetsstyringssystem sikrer, at krav ifølge lovgivningen samt Coops særlige vare- og kvalitetskrav til fødevaresikkerhed, kvalitet, miljø og etik er opfyldt.
  • Der udføres kontrol af Irma varer. Kontrollen udføres stikprøvevis og tilpasses type af produkt, leverandør og om det er lovgivningsmæssige krav til fødevaresikkerhed eller Coops egne vare- og kvalitetskrav, der ønskes undersøgt. Kontrollen kan blandt andet omfatte analyse af varer og inspektion af leverandøren