Samlemærker

Hver gang du handler for 50. kr. får du ét samlemærke - og som medlem får du automatisk samlemærker ved kassen og ved køb online. Bruger du Coop appen, får du dobbelt op på samlemærker i din app, uanset om du er medlem eller ej.